etusivukuva4

Työpajoissa työskennellään synodaalikokouksen toisena päivänä klo 10.00-12.00.
Jokainen osallistuu  YHTEEN TYÖPAJAAN, jonka kesto on kaksi tuntia. Työpajoihin jako on tehty ilmoittautumisen yhteydessä kysyttyjen toiveiden mukaan. Kaikki työpajat  sijaitsevat Tampere-talossa tai sen välittömässä läheisyydessä.
Useimmat työpajat kytkeytyvät synodaalikirjasta nouseviin teemoihin. Koko työpajatyöskentelyn läpi kulkee Armoa! -teema.

 

TYÖPAJAT:

ARMOLLINEN KULTTUURIMATKAILU
Kanavassa osallistutaan Bafa-Bafa kulttuurisimulaatioon. Kulttuurisimulaatioon on mahdollista osallistua vain kerran elämässään, niinpä kanavaan voivat osallistua vain henkilöt, jotka eivät ennen Bafa-Bafaan tutustuneet. Simulaatiossa osallistujat jaetaan kahteen kulttuuriin ja tehtävänä on oppia ymmärtämään toista kulttuuria. Työpajaa johtaa nuorisodiakoni Marko Itkonen.

Työpajan teema liittyy synodaalikirjan ”Armon horisontit – Huomisen luterilaisuus” artikkeliin ”Onko kirkon ulkopuolella armoa? Luterilaisena uskontojen maailmassa” sivuilla 169 – 185. Pyydämme sinua perehtymään erityisesti tähän ennen synodaalikokousta.

Paikka: Opus 2-3 (+Puistolämpiö 2)

ARMOA TYÖELÄMÄÄN – kokemusasiantuntijoita työelämän eri aloilta
Työpajan tavoitteena on antaa osanottajille mahdollisuus jäsentää työelämän ilmiöitä ja hahmottaa millainen työpaikka kirkko on suhteessa muihin työyhteisöihin. Miten kirkon ulkopuolisissa työyhteisöissä pärjätään muutosten kanssa? Miten työntekijät muualla työelämässä sitoutuvat muutoksiin ja mikä tätä sitoutumista auttaa? Vankkaa kokemusasiantuntijuutta ovat jakamassa mm. oppivan organisaation rakentamisesta väitellyt tekniikan tohtori Sirkka Hagman, Santenin henkilöstöpäällikkö Ritva Hakkarainen, palomestari, vt. valmiuspäällikkö Jari Veija ja toiminnanjohtaja Katariina Westman. Työpajaa johtavat pastorit Eija Kasari ja Juha Mattila.

Työpajan teema liittyy synodaalikirjan ”Armon horisontit – Huomisen luterilaisuus” artikkeliin ”Halpaa armoa vai kristillistä vastarintaa” sivuilla 89 – 102. Pyydämme sinua perehtymään erityisesti tähän ennen synodaalikokousta.

Paikka: Sonaatti 1

ARMOTON TARINA – JULKINEN HÄPEÄ
Mitä julkinen häpeä tekee ihmiselle? Entä työyhteisölle? Miten armottomat tarinat syntyvät? Työpajassa tuodaan esille median näkökulmia julkiseen häpeään ja armottomiin tarinoihin, niiden syntymekanismiin ja median lainalaisuuksiin ja lukijoiden vastuuseen. Mitä julkisen häpeän pelko tekee ammatti-identiteetilleni ja roolilleni kirkon työssä? Entä mitä se tekee työyhteisölle? Kirkolle? Miten kohtaan ihmisiä, jotka kantavat julkisen häpeän leimaa mukanaan? Työpajan teemaan johdattaa viestintä- ja mediakouluttaja Pasi Kivioja ja työpajaa johtaa asiantuntija Tuulia Matilainen

Työpajan teema liittyy synodaalikirjan ”Armon horisontit – Huomisen luterilaisuus” artikkeliin ”Tulkoon yhteys: Sosiaalinen medialuterilaisuuden kontekstina” sivuilla 186 – 207. Pyydämme sinua perehtymään erityisesti tähän ennen synodaalikokousta.

Paikka: Sonaatti 2

VOIMAUTTAVA VALOKUVAUS
Työpajassa pääsee tutustumaan valokuvan mahdollisuuksiin seurakuntatyössä. Olemme sanan kirkko, mutta yllättäen kuvallakin on oma paikkansa ja tehtävänsä. Työpajassa esitellään voimauttavan valokuvan ideaa ja katsotaan yhdessä aiheeseen liittyviä valokuvia. Työpajassa on mahdollista haastaa itsensä näkemään oma työ hiukan eri, jopa yllättävästä, suunnasta. Työpajaa johtaa pastori Kimmo Hurri.

Työpajan teema liittyy synodaalikirjan ”Armon horisontit – Huomisen luterilaisuus” artikkeliin ”Olemme kaikki hengellisiä: Luterilainen armon spiritualiteetti” sivuilla 133 – 148. Pyydämme sinua perehtymään erityisesti tähän ennen synodaalikokousta.

Paikka: Duetto 2

Kuva1VIISAS KYNÄ
Tyhjä paperi ja kynä. Siitä alkaa matka työhön, kutsumukseen, intohimoihin, iloon, pettymykseen, kaipaukseen, Sinuun. Tässä työpajassa tutustut ja osallistut työtapoihin, joiden menetelmänä on kirjoittaminen. Yksinkertaisten harjoitusten kautta pysähdymme kuuntelemaan omaa itseä ja omaa kutsumusta. Missä minä olen juuri nyt diakonina, lehtorina tai pappina? Työpajaa ohjaa asiantuntija Mikko Sulander.

Paikka: VIP-huone

AIKA AJATELLA TOISIN – YHTEISÖNRAKENTAMINEN ON MAHDOLLISTA!
Aidolle yhteisöllisyydelle, osallisuudelle ja yhdessä tekemiselle on kysyntää enemmän kuin koskaan. Se luo toivoa, armoa ja intoa kirkon elämään – esimerkkejä on useita! Ihmiset tulevat mukaan aina silloin, kun kokevat liittyvänsä johonkin, joka kytkeytyy heidän omiin kokemuksiinsa, tarpeisiinsa tai toiveisiinsa. Aina silloin kun jotain uutta ja pysyvää on mahdollista saada aikaan. Miten tähän virtaan voisi kytkeytyä? Miten yhteisöllisyyttä on mahdollista rakentaa ja tukea? Työpajaa johtavat apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola ja Diakonia-ammattikorkeakouluun kirkollisen koulutuksen johtaja Matti Helin.

Paikka: Sorsapuistosalo

VAATIMUKSISTA ARMOLLISUUTEEN
Työpajassa tutustutaan hyväksi todettuihin toimintamalleihin lasten ja perheiden parissa, kuten Sunnuntaiolkkari, Toimiva perhe ja Parisuhteen ja Vanhemmuuden Palikat. Työpajassa on myös mahdollista jakaa osallistujien kesken toimivia ideoita. Perheitä, työntekijää ja perhetyötä katsotaan armollisuuden ja riittämisen näkökulmasta! Työpajaa johtavat varhaiskasvatuksen ohjaaja Pirjo Kuikka, pastori Marjo Kortelainen ja pastori Riitta Särkiö.

Paikka: Opus 4

AMAZING GRACE
Kutsut minut maailmaan, Seppä taivaallinen – työpajassa laulamme tutuiksi oudoimmatkin Virsikirjan lisävihkon sävelmät. Lisävihko on tarkoitus ottaa käyttöön adventtina 2016. Tervetuloa valmistautumaan siihen. Ota mukaan oma Virsikirjan lisävihko. Voit ottaa mukaan myös oman soittimen.  Työpajaa johtavat asiantuntija Aija-Leena Ranta ja kanttori Janne Salmenkangas.

Paikka: Maestro

UUTTA INTOA RIPPIKOULUUN
Rippikoulu on yksi kirkkomme lippulaivoista. Entä jos rippikoulu ei jaksakaan innostaa ja on vaikeaa motivoitua rippikouluprosessiin? Entä jos koen epävarmuutta tai arkuutta rippikoulun pitämiseen? Tule jakamaan omia rippikouluun liittyviä iloja ja huolia, onnistumisia ja epäonnistumisia sekä ennen kaikkea innostumaan rippikoulusta. Työpajassa on mahdollista saada uusia ideoita ja näkökulmia rippikouluun sekä kokemuksia kansainvälisestä rippikouluyhteistyöstä Manchesterin ja Tampereen hiippakunnan kanssa. Työpajaa johtavat pastorit Jari Pulkkinen, Kaija Karvala ja Risto Korhonen.

Paikka: Aaria

LAUPIAS LUTERILAINEN
Onko armo myötätuntoa, suvaitsevaisuutta, anteeksiantoa vai unohtamista? Mitä on luterilaisen uskon ytimessä? Kirkon itseymmärrystä ja tehtävää muuttuvassa maailmassa pohditaan TT, dos. Päivi Salmesvuoren ja TT, dos. Aku Visalan kanssa. Työpajaa johtaa piispa Matti Repo.

Työpajan teema liittyy synodaalikirjan ”Armon horisontit – Huomisen luterilaisuus” artikkeleihin ”Luterilaisuuden reformaation synty ja keskeiset vaikutukset” sivuilla 13 – 56, .”Halpaa armoa vai kristillistä vastarintaa” sivuilla 89-102 ja ”Olemme kaikki hengellisiä: luterilaisen armon spiritualiteetti” sivuilla 133-142.  Pyydämme sinua perehtymään erityisesti näihin ennen synodaalikokousta.

Paikka: Pieni sali

ARMOA – SANO RAAMATTU!
Raamattu on kirja armosta. Mutta miksi se tuntuu sisältävän niin paljon armottomuutta? Pajassa käsitellään Raamatun ”vaikeita” kohtia ja pohditaan yhdessä, miten niiden kanssa voisi tulla toimeen. Jos mielessäsi on raamatunkohta, joka tuntuu armon sijaan välittävän vihaa tai kostoa, ylenkatsetta tai mitätöimistä, tuo se mukaan yhteiseen työskentelyyn! Työskentelyä johtaa Dos. TT Outi Lehtipuu.

Paikka: Talvipuutarha

USKONTODIALOGI – TYÖPAJA
Miten käydä mielekästä vuoropuhelua toisella tavalla uskovan ihmisen kanssa? Miten elää yhdessä ajattelultaan ja elämäntavaltaan erilaisten ihmisten kanssa? Perehdymme uskontodialogin eri ulottuvuuksiin ja menetelmiin. Rakennamme yhdessä hyvän vuoropuhelun pelisääntöjä. Työpajan erityisenä fokuksena on dialogi muslimien kanssa. Tutkimme yhdessä mitä armo ja armahtavaisuus eri uskonnollisissa traditioissa tarkoittavat. Millaisen pohjavireen se rakentaa dialogiselle suhteelle? Työpajan tavoitteena on antaa valmiuksia sekä teologisen (ajattelun) että käytännöllisen (arjen) vuoropuhelun harjoittamiseen. Työskentelyä johtaa dekaani Ari Hukari ja imaami Anas Hajjar.

Työpajan teema liittyy synodaalikirjan ”Armon horisontit – Huomisen luterilaisuus” artikkeliin ”Onko kirkon ulkopuolella armoa? Luterilaisena uskontojen maailmassa” sivuilla 169 – 185. Pyydämme sinua perehtymään erityisesti tähän ennen synodaalikokousta.

Paikka: Riffi

DIAKONINEN MESSU
Työpajassa pohditaan mikä tekee messusta diakonisen tai onko diakonista messua edes olemassa. Olisiko se esteetön asenteiden ja käytännön tasolla ja mitä se tarkoittaisi omassa seurakunnassani? Miten tähän liittyy kutsu, kohtaaminen ja armo? Työpajaa johtavat diakoniatyöntekijä Elina Virtanen, diakoniatyöntekijä Seija Puusaari, kehityskappalainen Heikki Toivio ja asiamies, diakoni Marko Pasma.

Työpajan teema liittyy synodaalikirjan ”Armon horisontit – Huomisen luterilaisuus” artikkeleihin ”Olemme kaikki hengellisiä: Luterilainen armon spiritualiteetti” sivuilla 133 – 148 ja ”Halpaa armoa vai kristillistä vastarintaa” sivuilla 89 – 102. Pyydämme sinua perehtymään erityisesti näihin ennen synodaalikokousta.

Paikka: Sopraano

KIRKKO JA YHTEINEN KESKUSTELU HYVÄSTÄ, IHMISARVOISESTA ELÄMÄSTÄ
Teologia syntyy haavaan, sanoi joku viisas kerran. Mikä on se ”haava” suomalaisessa yhteiskunnassa, joka juuri tänään haastaa meitä tekemään teologiaa? Mikä on kirkon ääni siinä keskustelussa hyvästä elämästä, jota käydään jaetussa tilassa muiden keskustelukumppaneiden kanssa? Jos teologia onkin verbi, mitä se meille kirkkona merkitsee? Työpajaa johtavat asiantuntija Hanne von Weissenberg ja diakonia- ja yhteiskuntatyön sihteeri Katri Valve.

Paikka: Duetto 1

KANSAINVÄLISEN KOHTAAMISEN KIRKKO
Kirkko on paikallinen ja samanaikaisesti osa maailmanlaajaa Kristuksen seurakuntaa. Paikallisesti läsnäoleva kansainvälisyys on nyt vahvasti arkipäivää ja haastaa seurakuntia kehittämään valmiuksia monikulttuuriseen, monikieliseen ja uskontojen rajat ylittävään kohtaamiseen. Mitä tässä uudessa tilanteessa käsitteet myötämielisyys, armo, armeliaisuus, toiseuden kohtaaminen, vieraanvaraisuus, monikulttuurisuus, suvaitsevaisuus, yhteiskuntarauha merkitsevät? Vieraina edustajia Strängnäsin hiippakunnasta Ruotsista, Manchesterin hiippakunnista, Englannin kirkosta sekä Amerikan luterilaisen kirkon Delaware-Maryland Synodista. Keskustelu käydään englanniksi. Työpajaa johtaa asiantuntija Sakari Löytty.

Työpajan teema liittyy synodaalikirjan ”Armon horisontit – Huomisen luterilaisuus” artikkeliin ”Luterilaisuus ekumeenisessa peilissä” sivuilla 211 – 222. Pyydämme sinua perehtymään erityisesti tähän ennen synodaalikokousta.

Paikka: Sorsapuistosali/takaosa

ARMOA LUONNOLLE!
TIEDETAIDEUSKO_Anni_JuuselaTiede, taide ja kirkko kohtaavat ilmastonmuutoksen. Tekeekö luomakunnan puutarhuri työtään? Puhumme kauniisti luonnosta ja virvoittavista luontokokemuksista, mutta miten syvennämme tämän elämänmuutokseksi? Tieteen, taiteen ja kirkon vuoropuhelua käydään kokemuksellisen työskentelyn pohjalta. Dialogiin meidät virittävät teatteritaiteen menetelmät ja luonnontieteellinen pohja. Tieteen edustajana mukana on ilmastotutkija, kirkon ympäristöasioiden seurantaryhmän jäsen Laura Riuttanen ja taiteesta Teatteri Telakan väkeä. Työpajaa johtavat pastori Elina Lehdeskoski, diakoni Sari Peltonen ja pastori Jussi Holopainen.

Työpajan teema liittyy synodaalikirjan ”Armon horisontit – Huomisen luterilaisuus” artikkeliin ”Luonto ja luterilaisuus” sivuilla 103 – 132. Pyydämme sinua perehtymään erityisesti tähän ennen synodaalikokousta.

Paikka: Kulttuuritalo Telakka, Tullinkamarin aukio 3

 

Tallenna