Synodaalikokousta ovat olleet valmistelemassa seurakuntien työntekijät ympäri Tampereen hiippakuntaa. Heidän lisäkseen erilaisissa vastuutehtävissä ennen kokousta ja kokouksen aikana toimivat monet henkilöt. Laidassa kuvia prosessin varrelta.

 

 

WP_20150413_002Synodaalikokouksen ohjausryhmä

Kopo Olavi
Kangasniemi Anne
Rantala Hannu
Heiskanen Jouni
Törmä Terhi
Nurmi Lauri
Lehdeskoski Elina
Itkonen Marko
Kasari Eija

Pyhiinvaelluksen ohjaajat

Pirjo Tuiskunen
Taina Paajanen
Ville Aalo
Juha Mattila
Eeva Koskimäki
Kati Malmi
Elina Lehdeskoski
Saila Munukka
IMG_0746Margit Nyman
Auni Kaipia
Olli Kopo
Sari Peltonen
Marita Hakala
Irene Nummela
Sirkku Tukiainen
Pia Korri
Jussi Holopainen
Timo Korpinen
Juha Itkonen
Lauri Nurmi
Teemu Paarlahti
Timo Huttunen
Timo Uotila
Mikko Lehtovaara
Anne-Mari Mäkiniemi
Terhi Törmä
Marko Itkonen
Mika Kallunki
Tanja Kotilainen
Tero Matilainen
Heikki Syrjämäki
Jussi Lahti
Jyrki Pikkarainen
Mika Juppala
Sanna Erkanaho
Essi Helisma

Työpajojen toteuttajat

Seija PuusaariWP_20150413_004
Heikki Toivio
Marko Pasma
Tiina Ikonen
Elina Tamminen
Katri Valve
Kimmo Hurri
Marko Itkonen
Pasi Kivioja
Pirjo Kuikka
Marjo Kortelainen
Riitta Särkiö
Matti Helin
Teijo Peltola
Janne Salmenkangas
Päivi Salmesvuori
Aku Visala
Jari Pulkkinen
Kaija Karvala
Risto Korhonen
Anas Hajjar
Juha Mattila
Eija Kasari
Elina Lehdeskoski
Sari Peltonen
Jussi Holopainen

 

 

Tallenna

Tallenna