Julkaistu hiippakunnan verkkosivulla 17.2.2015

Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo kutsuu koolle synodaalikokouksen Tampereelle 27.–28.9.2016. Muissakin hiippakunnissa kokoonnutaan samaan aikaan omiin kokouksiin.

Tampereen synodaalikokoukseen kutsutaan ensimmäistä kertaa Suomessa hiippakunnan seurakunnissa, järjestöissä ja laitoksissa työskentelevien pappien ja lehtorien lisäksi myös diakonian virkaan vihityt työntekijät riippumatta siitä, millä työalalla työtä seurakunnassa tekee.

Tampereen hiippakunnassa on viime vuosina haluttu entistä vahvemmin nähdä diakonian virkaan vihkiminen ordinaationa hengelliseen virkaan kuten papiksi vihkimisessäkin.

– Diakonian virkaan vihkimiseen valmistaudutaan meillä yhdessä papiksi vihittävien kanssa ja siihen vihitään yhdessä papiksi vihittävien kanssa. Tällä tavoin haluamme tukea heidän työtään seurakunnissa tiiviimmässä yhteydessä pappien työn kanssa, minkä tulisi tulla näkyviin myös jumalanpalveluksessa, piispa Repo selvittää.

Tampereen piispa sai ajatuksen kokeiluun ruotsalaisesta ystävyyshiippakunnasta, jossa synodaalikokoukset on pidetty pappien ja diakonien kesken. Piispa Repo myöntää, ettei kokeilu ole aivan pieni, vaan se tulee vaatimaan sekä työtä, tilaa että taloutta.

– Tampereen hiippakunta on numeroiltaan suurin hiippakunta, eikä tällä kokeilulla ole tarkoitus muuttaa yhdellä kertaa koko kirkon perinteistä mallia. Toisaalta tällä voi olla vaikutusta tuleviin kokouksiin muissa hiippakunnissa, mikäli tästä saadaan hyviä kokemuksia.

Synodaalikokouksen ohjelma on suunnitteluvaiheessa, mutta osaksi tullaan toimimaan yhdessä ja osaksi erillään.

– Yhteiseen intressiin tulee kuulumaan hengellistä ja teologista asiaa, Repo kertoo.

Synodaalikokouksessa on tilaa myös virkaryhmien omille keskusteluille, mutta tärkeimpänä piispa Repo näkee virkaan vihittyjen keskinäisen yhteyden.

Kuuden vuoden välein järjestettävä synodaalikokous on perinteisesti ollut pappeinkokous. Synodaalikokouksessa keskustellaan ajankohtaisista ja teologisista kysymyksistä. Kreikan sana ”synodi” tarkoittaa yhteisellä tiellä kulkemista. Synodaalikokous onkin hengellinen matka, jossa yhdessä kollegojen kanssa pysähdytään miettimään uskon ja elämän todellisuutta, vahvistamaan toinen toista, oppimaan toinen toiselta ja rohkaistutaan ottamaan uusia askeleita. Vuoden 2016 synodaalikokous on valmistautumista seuraavana vuonna vietettävään reformaation 500. merkkivuotta.

 

Lue myös Kotimaa PRO:n juttu Huiteleeko Tampereen hiippakunta omilla teillään diakoniviran uudistuksessa?